Економічна криза: ознаки та причини

on 13 Ноябрь 2010.

Ось уже протягом двох років ми тільки і чуємо, що фінансова криза є головною проблемою світу. Зараз ми бачимо її масштаби та руйнівні наслідки як для економічного та політичного, так і для соціального життя країн. Жодна країна не застрахована від кризи, і досвід сьогоднішньої світової кризи це лише підтверджує. Фінансова криза охопила майже всі країни світу, одних більше, інших менше. Чому Україну фінансова криза захопила більше, чим, наприклад, США чи Великобританію. Розпочнемо з аналізу поняття "фінансова криза". Це, по-перше, глибокий розлад фінансової системи держави. Криза є найскладнішою та найсуперечливішою фазою економічного циклу. З нею пов’язані руйнівні сили,а саме скорочення виробництва, масові банкрутства, безробіття, зниження життєвого рівня, наступ на соціальні завоювання, демократію, політична напруга в країні. Криза знищує економіку в країні, призводить до інфляції. Крім того, криза характеризується:

порушенням макроекономічної рівноваги, розбалансуванням взаємодіючих структур;

перевиробництвом з наступним падінням обсягів виробництва, нагромадженням товарних мас в оптовій торгівлі;

зростанням безробіття, збільшенням незайнятих виробничих потужностей;

падінням рівня реальної заробітної плати, інших доходів, прибутків підприємств, життєвого рівня населення;

зниженням платоспроможного попиту населення, зменшенням обсягів оптової та роздрібної торгівлі;

крахом грошово-кредитної системи;

наростанням системи взаємних неплатежів;

кредитною напругою, злетом норми позикового відсотка;

високими темпами інфляції;

масовим знеціненням капіталу, завмиранням інвестиційних процесів;

падінням курсу акцій, біржовою панікою;

масовим банкрутством підприємств;

зростанням соціальної напруженості у суспільстві тощо.

Чому ж Україна є однією з держав, які найбільше постраждали від кризи, чому криза в загалі таким чином проявила себе в Україні? Насправді, на це є багато причин. Одна з них - це перебування України під негативним впливом зовнішніх факторів, насамперед, економічних процесів, які відбуваються в Росії, через тісну прив'язку до енергопостачання з цієї країни. По суті, Україна економічно залежить від Росії. Україні потрібен російський газ та нафта. Хоча ці родовища в країні є,тільки ми не вкладаємо у видобуток гроші. Таке враження,що дехто навмисне гальмує цей процес для своїх власних цілей.

Економічна криза в Україні спричиняється також повільним та непослідовним проведенням економічних трансформацій. Конкретним механізмом виходу із стану рецесії є проведення курсу жорсткої монетарної політики. Низка несприятливих зовнішніх чинників (світова фінансова криза, а також девальвація гривні) призвели до знецінення основного капіталу та зростання цін на нафту, бензин, інші енергопродукти. А оскільки Україна вже є складовою світового господарства, то, природно, були порушені цінові пропорції, які пов'язують Україну з цим господарством. Це завдало серйозних збитків економічному розвиткові загалом, порушило процес економічної стабілізації, призвело до спаду валового національного продукту. Також в Україні, в першу чергу, знизився курс гривні: курс змінювався з 5,6 у вересні до 6,8 у листопаді, та до 10.0 у другій половині грудня та з кінця січня 2009 року стабілізувався на рівні 8.3 грн. за 1 долар США. Чому курс гривні під час кризи впав? По-перше, це пов’язано зі світовим падінням попиту на металургійну продукцію більш ніж в 2 рази, що потягнуло за собою значне падіння ціни. Внаслідок цього значно скоротилася частка експорту і, відповідно, валютних надходжень, зменшилися обсяги виробництва в Україні, бо основним товаром України на світовому ринку є залізо та пшениця. Падіння попиту на товари загнали і до того слабку економіку країни в боргову яму. В країні утворився дефіцит бюджету, а це в свою чергу призвело то того, що в країні не видавалася зарплата та пенсія. Щоб цього не сталось, Національний банк України залучив 16.5 млрд. дол. США кредиту від Міжнародного валютного фонду. В листопаді урядом було залучено кредит в розмірі 3 млрд. гривень для покриття бюджетного дефіциту. Це, в свою чергу, призвело до того, що інфляція в 2008 р. склала 25,3%, у 2009 р. - 18,8%, а поточний рахунок платіжного балансу у 2008 р. склав -7,2%, 2009 р. ще більше - -9,2%. Населенню України прийдеться ще довго розплачуватися з МВФ,бо віддавати нам прийдеться у 2 рази більше, ніж наша країна займала . Ціни на товари при цьому будуть зростати, а заробітна плата залишатися на місці. Соціальний стан населення буде ще більше падати, а це призведе і до політичної та інших криз. На сьогодні наша країна починає оговтуватись від фінансової кризи, але на жаль цей процес ще буде довго йти через борги країни.

Отже, економічна криза вдарила по всім секторам економіки України. Ми залізли у великі борги, які потрібно віддавати. Попит на вітчизняні товари на світовому ринку знизився. Закрилось багато підприємств, що в свою чергу призвело до зменшення робочих міст. Наші ринки завалені китайськими та корейськими товарами. Купуючи ці товари, ми, в свою чергу, підтримуємо їх,а не свого виробника і країну.

Науковий керівник – Малаєва Т.В., доцент кафедри економико-правових дисциплін ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, кандидат економічних наук

Ця робота представлена на конкурс науков их робіт студентів „Економіка та право: проблеми та тенденції”, який проводиться на кафедрі економіко-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Финансовый анализ коммерческой организации

Основная часть

Примеры и стоимость разделов здесь

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании.

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса компании.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса компании.

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса компании.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании.

Раздел 7. Анализ финансовых результатов.

Раздел 8. Анализ деловой активности компании.

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании.

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса.

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей.

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей.

Дополнительные разделы

Примеры и стоимость разделов здесь

Раздел 13. Анализ технико-экономических показателей

Раздел 14. Оптимизация баланса с точки зрения платежеспособности и финансовой устойчивости

Раздел 15. Анализ денежных потоков компании с помощью прямого метода

Раздел 16. Анализ денежных потоков компании с помощью косвенного и коэффициентного метода

Раздел 17. Анализ наличия и состояния основных средств

Раздел 18. Анализ движения и структуры основных средств

Раздел 19. Анализ эффективности использования основных средств

Раздел 20. Анализ наличия, динамики и структуры оборотных активов

Раздел 21. Анализ эффективности использования оборотных активов

Раздел 22. Анализ динамики, структуры и источников финансирования запасов

Раздел 23. Анализ эффективности использования запасов

Раздел 24. Анализ дебиторской задолженности

Раздел 25. Анализ кредиторской задолженности

Раздел 26. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности

Раздел 27. Анализ безубыточности

Получить консультацию, заказать анализ или задать интересующие Вас вопросы можно
здесь.