Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 5270
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 8456
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 9376
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 10273
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 5582
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 3850
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 10277
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 5056
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 4650
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 8514
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 4879
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 4063
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 4389
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 6129
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 5568
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 4883
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 7273
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 7342
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 10719
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 4945
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 4761
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 9597
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 5623
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 6241
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 5344
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 4812
Лісова політика України 16 Май 2011 6879
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 4800
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 5421
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 4649
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 4814
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 5620
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 5416
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 5088
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 5288
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 7350
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 4798
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 5111
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 7459
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 8344
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 5112
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 6388
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 4066
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 7830
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 7278
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 7324
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 4612
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 8743
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 6692
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 10998
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 7017
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 4710
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 3727
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 5187
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 3776
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 3888
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 4243
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 10138
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 6298
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 4232
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 3837
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 8498
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 5558
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 4032
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 5768
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 15823
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 11740
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 4863
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 6643
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 6756
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 5843
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 17401
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 8701
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 8388
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 23606
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 5901
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 6822
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 7069
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 9853
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 12127