Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 3288
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 3773
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 4059
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 6435
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 3618
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 2090
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 4894
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 2659
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 2653
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 4438
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 2803
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 2219
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 2548
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 3533
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 3346
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 2829
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 3722
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 3513
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 7625
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 2777
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 2456
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 5759
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 3277
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 4091
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 3347
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 2925
Лісова політика України 16 Май 2011 4083
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 2373
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 3661
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 2854
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 2974
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 3578
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 3166
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 2831
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 3266
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 4752
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 2781
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 3295
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 5234
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 5111
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 3009
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 4340
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 2134
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 5110
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 4633
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 5210
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 2758
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 6742
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 4724
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 8930
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 4896
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 2646
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 2163
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 3305
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 2136
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 2162
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 2449
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 5521
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 4375
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 2162
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 1978
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 5725
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 3607
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 2308
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 3691
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 9298
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 6496
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 2970
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 4683
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 4462
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 4204
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 13750
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 6030
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 6193
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 17021
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 4126
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 4680
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 4933
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 7382
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 9274