Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 3653
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 4252
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 4594
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 7079
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 4004
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 2414
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 5696
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 3101
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 3019
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 5158
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 3174
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 2585
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 2909
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 4087
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 3741
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 3263
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 4346
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 4479
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 8408
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 3218
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 2868
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 6888
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 3723
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 4585
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 3744
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 3315
Лісова політика України 16 Май 2011 4694
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 2872
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 4026
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 3212
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 3321
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 3943
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 3538
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 3255
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 3608
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 5234
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 3175
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 3649
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 5653
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 5776
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 3359
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 4761
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 2518
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 5609
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 5168
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 5609
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 3106
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 7093
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 5135
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 9361
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 5330
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 3116
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 2498
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 3738
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 2454
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 2473
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 2858
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 6002
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 4732
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 2525
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 2338
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 6163
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 3945
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 2670
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 4051
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 10278
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 7368
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 3387
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 5095
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 4972
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 4518
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 14682
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 6457
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 6673
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 18786
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 4457
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 5119
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 5413
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 7884
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 9963