Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 3506
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 4071
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 4430
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 6864
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 3887
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 2289
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 5484
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 2940
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 2881
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 4926
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 3036
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 2442
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 2777
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 3914
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 3594
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 3129
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 4164
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 4238
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 8197
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 3074
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 2716
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 6581
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 3565
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 4415
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 3596
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 3180
Лісова політика України 16 Май 2011 4503
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 2692
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 3905
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 3082
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 3185
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 3819
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 3414
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 3113
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 3484
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 5077
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 3022
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 3519
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 5500
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 5579
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 3236
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 4620
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 2377
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 5429
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 4972
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 5458
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 2981
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 6963
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 4978
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 9208
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 5169
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 2947
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 2368
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 3580
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 2333
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 2361
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 2702
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 5832
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 4606
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 2397
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 2199
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 6004
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 3812
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 2532
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 3916
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 10016
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 7075
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 3230
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 4936
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 4800
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 4402
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 14382
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 6296
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 6499
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 18361
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 4340
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 4948
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 5234
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 7685
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 9743