Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 4063
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 6262
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 7809
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 8150
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 4534
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 2789
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 7367
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 3679
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 3476
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 6324
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 3707
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 3037
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 3335
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 4725
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 4263
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 3771
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 5182
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 5678
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 9286
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 3758
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 3338
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 7910
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 4239
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 5135
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 4226
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 3743
Лісова політика України 16 Май 2011 5473
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 3426
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 4395
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 3625
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 3729
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 4382
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 4063
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 3786
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 4082
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 5876
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 3611
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 4092
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 6131
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 6711
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 3792
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 5246
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 3027
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 6323
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 5887
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 6031
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 3525
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 7592
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 5610
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 9896
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 5798
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 3587
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 2881
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 4175
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 2793
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 2879
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 3295
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 6939
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 5200
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 3001
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 2684
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 6656
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 4383
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 3083
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 4545
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 11579
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 8553
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 3814
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 5579
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 5516
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 4941
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 15827
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 7060
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 7215
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 20394
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 4857
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 5614
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 5885
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 8616
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 10706