Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 4866
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 7877
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 8946
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 9681
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 5151
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 3473
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 9069
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 4595
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 4233
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 8067
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 4497
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 3718
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 4002
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 5691
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 5084
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 4498
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 6721
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 6894
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 10271
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 4542
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 4224
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 9006
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 5107
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 5860
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 4946
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 4415
Лісова політика України 16 Май 2011 6461
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 4341
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 5043
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 4273
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 4402
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 5217
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 4916
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 4651
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 4787
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 6874
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 4306
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 4724
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 7001
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 7937
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 4505
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 6044
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 3707
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 7322
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 6774
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 6869
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 4206
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 8313
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 6293
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 10575
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 6551
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 4302
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 3419
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 4822
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 3407
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 3506
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 3910
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 9434
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 5936
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 3784
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 3413
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 8076
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 5093
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 3685
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 5373
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 15213
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 11192
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 4488
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 6245
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 6322
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 5540
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 16955
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 8277
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 7946
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 22773
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 5519
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 6429
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 6667
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 9441
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 11644