Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 5395
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 8627
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 9502
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 10402
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 5698
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 3966
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 10554
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 5182
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 4776
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 8651
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 4990
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 4163
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 4497
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 6262
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 5711
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 4991
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 7453
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 7476
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 10866
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 5066
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 4879
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 9761
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 5754
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 6359
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 5492
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 4910
Лісова політика України 16 Май 2011 7026
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 4929
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 5523
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 4788
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 4913
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 5739
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 5561
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 5211
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 5424
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 7505
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 4953
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 5235
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 7640
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 8491
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 5233
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 6495
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 4166
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 7973
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 7470
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 7439
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 4714
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 8861
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 6796
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 11137
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 7138
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 4831
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 3824
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 5295
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 3875
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 3992
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 4331
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 10273
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 6414
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 4367
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 3965
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 8638
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 5691
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 4140
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 5891
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 15992
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 11913
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 4978
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 6745
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 6873
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 5937
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 17537
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 8841
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 8530
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 23839
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 6026
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 6944
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 7201
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 9971
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 12310

Финансовый анализ коммерческой организации

Основная часть

Примеры и стоимость разделов здесь

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании.

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса компании.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса компании.

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса компании.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании.

Раздел 7. Анализ финансовых результатов.

Раздел 8. Анализ деловой активности компании.

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании.

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса.

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей.

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей.

Дополнительные разделы

Примеры и стоимость разделов здесь

Раздел 13. Анализ технико-экономических показателей

Раздел 14. Оптимизация баланса с точки зрения платежеспособности и финансовой устойчивости

Раздел 15. Анализ денежных потоков компании с помощью прямого метода

Раздел 16. Анализ денежных потоков компании с помощью косвенного и коэффициентного метода

Раздел 17. Анализ наличия и состояния основных средств

Раздел 18. Анализ движения и структуры основных средств

Раздел 19. Анализ эффективности использования основных средств

Раздел 20. Анализ наличия, динамики и структуры оборотных активов

Раздел 21. Анализ эффективности использования оборотных активов

Раздел 22. Анализ динамики, структуры и источников финансирования запасов

Раздел 23. Анализ эффективности использования запасов

Раздел 24. Анализ дебиторской задолженности

Раздел 25. Анализ кредиторской задолженности

Раздел 26. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности

Раздел 27. Анализ безубыточности

Получить консультацию, заказать анализ или задать интересующие Вас вопросы можно
здесь.