Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 4633
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 7612
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 8594
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 9251
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 4979
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 3277
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 8504
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 4344
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 4017
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 7731
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 4270
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 3510
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 3805
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 5434
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 4820
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 4292
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 6386
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 6618
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 10020
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 4311
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 3973
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 8731
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 4818
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 5657
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 4723
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 4217
Лісова політика України 16 Май 2011 6237
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 4086
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 4831
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 4083
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 4204
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 4988
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 4704
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 4426
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 4568
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 6601
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 4093
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 4528
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 6756
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 7701
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 4298
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 5840
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 3501
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 7056
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 6562
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 6621
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 3999
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 8069
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 6102
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 10364
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 6298
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 4085
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 3239
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 4623
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 3207
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 3302
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 3711
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 9147
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 5686
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 3557
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 3177
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 7816
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 4882
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 3475
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 5127
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 14844
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 10856
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 4311
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 6043
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 6061
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 5342
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 16664
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 8026
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 7725
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 22285
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 5291
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 6210
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 6440
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 9233
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 11385