Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 5639
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 8962
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 9869
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 10699
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 5963
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 4220
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 11296
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 5470
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 5051
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 9034
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 5257
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 4429
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 4700
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 6534
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 5987
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 5238
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 7826
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 7779
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 11172
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 5359
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 5143
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 10133
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 6042
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 6626
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 5783
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 5152
Лісова політика України 16 Май 2011 7296
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 5233
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 5822
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 5079
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 5135
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 5999
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 5811
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 5476
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 5716
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 7792
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 5225
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 5484
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 7980
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 8838
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 5494
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 6719
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 4411
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 8273
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 7884
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 7734
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 4968
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 9124
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 7057
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 11545
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 7427
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 5176
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 4050
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 5521
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 4115
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 4246
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 4560
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 10595
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 6674
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 4629
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 4206
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 9022
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 6031
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 4436
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 6156
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 16407
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 12209
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 5240
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 7006
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 7133
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 6169
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 17917
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 9128
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 8819
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 24360
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 6339
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 7207
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 7479
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 10250
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 12669

Финансовый анализ коммерческой организации

Основная часть

Примеры и стоимость разделов здесь

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании.

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса компании.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса компании.

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса компании.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании.

Раздел 7. Анализ финансовых результатов.

Раздел 8. Анализ деловой активности компании.

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании.

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса.

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей.

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей.

Дополнительные разделы

Примеры и стоимость разделов здесь

Раздел 13. Анализ технико-экономических показателей

Раздел 14. Оптимизация баланса с точки зрения платежеспособности и финансовой устойчивости

Раздел 15. Анализ денежных потоков компании с помощью прямого метода

Раздел 16. Анализ денежных потоков компании с помощью косвенного и коэффициентного метода

Раздел 17. Анализ наличия и состояния основных средств

Раздел 18. Анализ движения и структуры основных средств

Раздел 19. Анализ эффективности использования основных средств

Раздел 20. Анализ наличия, динамики и структуры оборотных активов

Раздел 21. Анализ эффективности использования оборотных активов

Раздел 22. Анализ динамики, структуры и источников финансирования запасов

Раздел 23. Анализ эффективности использования запасов

Раздел 24. Анализ дебиторской задолженности

Раздел 25. Анализ кредиторской задолженности

Раздел 26. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности

Раздел 27. Анализ безубыточности

Получить консультацию, заказать анализ или задать интересующие Вас вопросы можно
здесь.