Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 4730
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 7722
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 8760
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 9434
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 5059
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 3378
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 8631
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 4469
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 4111
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 7872
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 4400
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 3614
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 3896
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 5573
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 4939
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 4396
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 6533
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 6747
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 10147
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 4409
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 4108
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 8874
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 4943
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 5754
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 4844
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 4309
Лісова політика України 16 Май 2011 6356
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 4226
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 4942
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 4178
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 4304
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 5102
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 4804
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 4553
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 4685
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 6725
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 4195
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 4629
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 6874
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 7807
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 4397
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 5947
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 3609
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 7177
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 6670
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 6751
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 4102
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 8184
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 6194
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 10468
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 6443
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 4189
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 3329
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 4720
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 3311
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 3402
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 3806
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 9280
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 5818
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 3671
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 3292
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 7971
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 4986
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 3578
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 5237
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 15031
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 10989
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 4398
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 6136
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 6185
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 5436
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 16824
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 8155
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 7839
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 22496
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 5394
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 6321
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 6558
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 9344
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 11527