Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 4514
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 7313
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 8392
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 9025
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 4882
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 3148
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 8347
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 4175
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 3897
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 7447
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 4150
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 3393
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 3692
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 5277
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 4697
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 4181
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 6110
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 6466
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 9889
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 4195
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 3837
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 8603
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 4679
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 5510
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 4617
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 4108
Лісова політика України 16 Май 2011 6117
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 3973
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 4725
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 3985
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 4078
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 4795
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 4557
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 4262
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 4461
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 6466
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 3989
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 4422
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 6587
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 7433
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 4191
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 5725
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 3394
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 6943
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 6429
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 6463
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 3889
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 7975
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 5993
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 10241
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 6190
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 3960
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 3154
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 4523
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 3107
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 3216
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 3618
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 8251
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 5581
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 3427
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 3077
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 7659
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 4782
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 3380
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 4992
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 13554
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 10201
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 4183
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 5933
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 5945
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 5249
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 16499
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 7723
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 7604
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 21773
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 5183
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 6095
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 6285
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 9092
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 11251