Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 4384
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 6708
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 8240
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 8822
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 4793
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 3045
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 8172
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 4066
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 3781
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 7029
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 4068
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 3298
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 3600
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 5103
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 4603
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 4078
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 5847
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 6280
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 9775
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 4106
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 3692
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 8468
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 4571
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 5426
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 4538
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 4033
Лісова політика України 16 Май 2011 5972
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 3853
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 4644
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 3891
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 3987
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 4685
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 4442
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 4112
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 4376
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 6327
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 3902
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 4333
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 6457
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 7231
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 4109
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 5623
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 3316
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 6833
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 6306
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 6353
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 3799
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 7882
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 5901
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 10162
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 6103
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 3864
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 3091
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 4436
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 3037
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 3139
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 3556
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 7673
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 5493
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 3331
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 2985
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 7471
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 4682
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 3302
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 4899
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 12365
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 9393
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 4073
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 5860
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 5860
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 5177
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 16360
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 7546
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 7504
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 21163
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 5113
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 5998
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 6187
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 8948
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 11134