Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 3889
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 5955
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 7470
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 7712
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 4314
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 2640
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 6749
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 3414
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 3282
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 5698
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 3474
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 2844
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 3153
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 4426
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 4030
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 3543
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 4832
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 5064
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 8893
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 3531
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 3122
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 7479
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 4022
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 4891
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 4026
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 3567
Лісова політика України 16 Май 2011 5157
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 3186
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 4237
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 3442
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 3545
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 4189
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 3810
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 3559
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 3862
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 5611
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 3416
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 3902
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 5918
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 6221
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 3623
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 5033
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 2806
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 6027
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 5564
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 5872
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 3346
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 7366
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 5426
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 9663
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 5616
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 3387
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 2706
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 3999
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 2627
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 2695
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 3116
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 6427
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 4989
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 2805
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 2549
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 6443
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 4184
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 2903
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 4343
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 10915
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 7935
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 3639
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 5368
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 5289
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 4760
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 15385
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 6769
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 7022
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 19667
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 4661
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 5406
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 5686
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 8394
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 10417