Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 4219
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 6453
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 7977
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 8424
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 4658
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 2904
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 7621
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 3868
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 3628
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 6657
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 3875
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 3150
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 3462
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 4886
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 4434
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 3931
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 5488
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 6009
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 9522
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 3920
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 3498
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 8142
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 4404
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 5278
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 4377
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 3882
Лісова політика України 16 Май 2011 5690
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 3650
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 4516
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 3751
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 3856
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 4513
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 4225
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 3952
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 4220
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 6077
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 3755
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 4209
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 6300
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 6998
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 3949
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 5417
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 3162
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 6568
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 6107
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 6185
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 3661
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 7734
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 5745
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 10012
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 5945
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 3736
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 2976
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 4274
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 2909
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 2994
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 3420
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 7269
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 5344
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 3162
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 2817
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 7329
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 4523
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 3187
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 4708
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 11945
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 8930
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 3938
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 5717
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 5676
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 5046
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 16062
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 7250
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 7349
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 20649
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 4983
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 5799
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 6038
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 8775
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 10927