Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 5580
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 8877
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 9761
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 10624
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 5901
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 4153
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 11154
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 5402
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 4984
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 8897
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 5190
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 4368
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 4645
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 6468
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 5918
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 5176
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 7732
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 7691
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 11089
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 5273
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 5084
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 10047
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 5958
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 6560
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 5698
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 5091
Лісова політика України 16 Май 2011 7227
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 5150
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 5727
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 5000
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 5073
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 5927
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 5744
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 5404
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 5641
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 7720
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 5157
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 5418
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 7885
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 8738
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 5432
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 6664
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 4354
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 8188
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 7779
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 7667
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 4908
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 9052
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 6991
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 11397
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 7351
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 5102
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 3994
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 5463
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 4060
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 4182
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 4492
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 10509
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 6608
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 4561
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 4143
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 8904
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 5966
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 4344
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 6085
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 16311
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 12141
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 5169
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 6938
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 7067
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 6113
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 17808
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 9051
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 8743
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 24195
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 6249
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 7148
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 7413
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 10172
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 12572

Финансовый анализ коммерческой организации

Основная часть

Примеры и стоимость разделов здесь

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании.

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса компании.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса компании.

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса компании.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании.

Раздел 7. Анализ финансовых результатов.

Раздел 8. Анализ деловой активности компании.

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании.

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса.

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей.

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей.

Дополнительные разделы

Примеры и стоимость разделов здесь

Раздел 13. Анализ технико-экономических показателей

Раздел 14. Оптимизация баланса с точки зрения платежеспособности и финансовой устойчивости

Раздел 15. Анализ денежных потоков компании с помощью прямого метода

Раздел 16. Анализ денежных потоков компании с помощью косвенного и коэффициентного метода

Раздел 17. Анализ наличия и состояния основных средств

Раздел 18. Анализ движения и структуры основных средств

Раздел 19. Анализ эффективности использования основных средств

Раздел 20. Анализ наличия, динамики и структуры оборотных активов

Раздел 21. Анализ эффективности использования оборотных активов

Раздел 22. Анализ динамики, структуры и источников финансирования запасов

Раздел 23. Анализ эффективности использования запасов

Раздел 24. Анализ дебиторской задолженности

Раздел 25. Анализ кредиторской задолженности

Раздел 26. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности

Раздел 27. Анализ безубыточности

Получить консультацию, заказать анализ или задать интересующие Вас вопросы можно
здесь.