Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 5175
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 8341
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 9281
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 10144
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 5484
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 3762
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 9954
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 4940
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 4541
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 8410
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 4787
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 3983
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 4307
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 6023
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 5456
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 4790
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 7136
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 7241
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 10619
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 4849
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 4658
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 9449
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 5501
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 6149
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 5241
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 4713
Лісова політика України 16 Май 2011 6766
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 4691
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 5332
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 4553
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 4725
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 5519
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 5315
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 4980
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 5186
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 7215
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 4689
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 5014
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 7339
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 8235
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 4997
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 6291
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 3976
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 7711
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 7123
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 7221
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 4522
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 8638
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 6599
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 10901
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 6901
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 4606
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 3643
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 5096
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 3692
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 3795
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 4166
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 10007
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 6215
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 4124
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 3739
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 8384
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 5437
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 3951
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 5677
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 15690
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 11632
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 4773
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 6541
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 6660
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 5773
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 17290
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 8600
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 8288
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 23340
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 5824
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 6728
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 6963
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 9749
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 12008