Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 4300
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 6570
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 8108
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 8588
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 4715
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 2966
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 7762
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 3971
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 3708
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 6841
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 3965
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 3212
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 3528
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 4996
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 4516
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 3998
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 5653
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 6121
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 9635
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 4003
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 3607
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 8294
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 4481
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 5355
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 4454
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 3949
Лісова політика України 16 Май 2011 5836
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 3764
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 4572
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 3817
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 3919
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 4593
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 4330
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 4035
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 4297
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 6209
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 3819
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 4263
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 6373
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 7120
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 4029
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 5530
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 3232
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 6715
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 6196
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 6265
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 3735
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 7797
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 5819
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 10069
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 6027
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 3793
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 3023
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 4365
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 2973
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 3048
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 3485
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 7477
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 5409
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 3243
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 2884
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 7395
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 4593
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 3229
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 4784
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 12131
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 9152
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 3996
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 5780
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 5765
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 5102
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 16194
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 7373
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 7414
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 20877
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 5034
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 5898
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 6113
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 8859
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 11024