Конкурсные работы 2010-2012 гг.

Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань 16 Май 2012 3788
Захист від недобросовісної конкуренції 16 Май 2012 5792
Недобросовісна конкуренція в господарському праві 16 Май 2012 6107
Способы защиты прав субъектов хозяйствования 16 Май 2012 7435
Банкротство в хозяйственной деятельности 16 Май 2012 4191
Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды 16 Май 2012 2554
Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения 15 Май 2012 6051
Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України 13 Май 2012 3284
Проблема незаконного видобутку вугілля 13 Май 2012 3185
Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні 13 Май 2012 5447
Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні 13 Май 2012 3369
Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів 13 Май 2012 2747
Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу 13 Май 2012 3061
До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення 13 Май 2012 4279
Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови 13 Май 2012 3904
Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами 13 Май 2012 3434
Проблеми охорони земель в Україні 13 Май 2012 4589
Проблеми атмосферного повітря в Луганській області 13 Май 2012 4816
Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения 13 Май 2012 8674
Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине 13 Май 2012 3409
Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій 06 Май 2012 3029
Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны 06 Май 2012 7213
О нематериальных убытках в российском праве 25 Апрель 2012 3901
Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника 25 Апрель 2012 4764
Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій 31 Май 2011 3923
Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю 19 Май 2011 3465
Лісова політика України 16 Май 2011 4917
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 16 Май 2011 3074
Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства 16 Май 2011 4156
Особенности органического земледелия в современных условиях 28 Апрель 2011 3374
Проблемы законодательного регулирования экологического аудита 28 Апрель 2011 3458
Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга 28 Апрель 2011 4093
Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій 18 Апрель 2011 3715
Правовий механізм охорони земель в Луганській області 11 Апрель 2011 3446
Правова охорона в галузі використання і охорони лісів 11 Апрель 2011 3767
Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения 09 Апрель 2011 5435
Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства 21 Март 2011 3320
Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля 16 Март 2011 3789
Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит 19 Февраль 2011 5821
Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району 03 Февраль 2011 6008
Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України 03 Февраль 2011 3532
Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище 03 Февраль 2011 4922
Особенности условий проявления кризиса в Украине 12 Декабрь 2010 2711
Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві 01 Декабрь 2010 5838
Проблемы формирования экономической информации 30 Ноябрь 2010 5416
Государство в условиях мирового финансового кризиса 30 Ноябрь 2010 5768
Украинское общество и мировой кризис 30 Ноябрь 2010 3261
Основные проблемы развития регионов Украины 30 Ноябрь 2010 7262
Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования 30 Ноябрь 2010 5308
Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения 30 Ноябрь 2010 9551
Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса 29 Ноябрь 2010 5517
Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления 29 Ноябрь 2010 3291
Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса 27 Ноябрь 2010 2631
Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності 26 Ноябрь 2010 3894
Мировой финансовый кризис и образовательная сфера 25 Ноябрь 2010 2560
Экономический кризис: на что надеяться? 24 Ноябрь 2010 2617
Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики 22 Ноябрь 2010 3020
Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 21 Ноябрь 2010 6218
Экономико-правовые идеи развития регионов 21 Ноябрь 2010 4894
Экономический кризис и кризис права 21 Ноябрь 2010 2702
Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом? 21 Ноябрь 2010 2474
История мировых финансовых кризисов 21 Ноябрь 2010 6321
Фінансова криза в Україні 18 Ноябрь 2010 4095
Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него 17 Ноябрь 2010 2815
Почему не работают законы экономики и права? 15 Ноябрь 2010 4209
Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій 15 Ноябрь 2010 10585
Економічна криза: ознаки та причини 12 Ноябрь 2010 7634
Проблемы трансформации хозяйственного законодательства 12 Ноябрь 2010 3544
Экономический кризис: реалии и перспективы 04 Ноябрь 2010 5285
Причины финансового кризиса и пути его преодоления 04 Ноябрь 2010 5158
Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки 30 Октябрь 2010 4671
Кризисные явления в экономике: причины и закономерности 29 Октябрь 2010 15080
Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності 29 Октябрь 2010 6623
Регион как объект социально-экономического анализа 27 Октябрь 2010 6882
Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения 27 Октябрь 2010 19250
Экономические и этические инструменты преодоления коррупции 26 Октябрь 2010 4573
Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави 26 Октябрь 2010 5315
Проблемы самоопределения регионов 26 Октябрь 2010 5606
Региональные аспекты инвестиционной деятельности 26 Октябрь 2010 8080
Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления 25 Октябрь 2010 10223